MIDPOINT center

MIDPOINT Intensive SK 2018 – Otvorenie výzvy

July 26, 2018

MIDPOINT v tomto roku prináša slovenským filmovým profesionálom špeciálny tréningový modul Intensive SK, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 29. až 31.  októbra. Záujemcovia sa môžu hlásiť so svojimi projektmi až do 14. septembra.

Workshop je určený kreatívnym tímom slovenských profesionálov v zložení scenáristu a producenta, ktorí majú záujem o analýzu ich celovečerných hraných filmov v štádiu vývoja. Ide o jedinečnú možnosť konzultácie ich projektov v ich materinskom jazyku s lektorom, ktorý disponuje medzinárodným presahom, pričom však rozumie lokálnym obsahovým špecifikám. V tomto roku ním bude opäť macedónsko-český dramaturg, strihač a režisér Ivo Trajkov, ktorý účastníkom prináša vzácnu kombináciu chápať scenáristický text vo vizuálnom kontexte a zároveň predvídať možné komplikácie, ktoré majú zakotvenie v scenári, ale vystúpia do popredia najmä v strižni.

Do tohto ročníka Intensive SK vyberie na konci septembra medzinárodná porota konzultantov 3-4 projekty. Jeden z nich, v prípade že pôjde  o prvý či druhý celovečerný film, získa navyše výnimočnú možnosť zúčastniť sa programu MIDPOINT Feature Launch 2019.

Worskshop Intensive SK je financovaný Audiovizuálnym fondom a prebehne v spolupráci s občianskym združením CHARACTER – Film Development Association a Slovenským filmovým ústavom.

MIDPOINT Writers' Room

Deadline for Submissions:
September 13, 2019

Learn more...

MIDPOINT TV Launch 2019


Check participants
and tutors
of 2019 edition

Learn more...

MIDPOINT Feature Launch 2019


Check participants
and tutors
of 2019 edition

Learn more...